1/4” højtryksslange stål – 1 lag

Arbejdstryk max. bar: 325

Brudtryk bar: 1300

Farve: blå